L – Consulting

L – Consulting erbjuder följande tjänster inom personalutveckling och organisationsutveckling

 • Arbetshandledning
 • Konsultation
 • Coaching
 • Konflikthantering
 • DISA-profilanalyser
 • Utbildningsdagar
 • Föreläsningar

Tjänsterna riktar sig både till enskilda personer och till grupper inom organisationen.

Bakom L – Consulting finns Lisa Kamis, till utbildningen politices magister, lärare och arbetshandledare från Åbo Akademi. Utgående från mina arbetserfarenheter, både från vuxenutbildning och som arbetshandledare, anser jag att arbetshandledning kan jämföras med god utbildning. Arbetshandledning som metod är dock mera flexibel och baseras på deltagarnas erfarenheter. Arbetshandledning passar för alla som vill lära sig och utvecklas i sitt arbete.

Arbetssättet kan beskrivas som lösnings- och processinriktat och bygger på de behov som lyfts fram. Före uppdraget inleds diskuteras mål, innehåll, metoder och hur utvärderingen ska ske. Det kan variera från kortare konsultationer, föreläsningar till längre utvecklings-projekt.

Fokus på förbättringar

Ständiga förändringar i organisationers verksamhet och verksamhetsmiljöer kräver ofta snabb förändringsförmåga av både förmän och anställda. Företagen behöver förnya sig och personalen behöver lära sig nya saker och färdigheter. Det behövs nya infallsvinklar och sätt att tänka kring det egna arbetet och också en förmåga att koppla det till företagets mål och visioner. Här kan arbetshandledningen vara ett fungerande arbetsredskap.

Arbetshandledning är en väletablerad arbetsmetod som både utvecklar det professionella lärandet och som främjar organisationens verksamhet och utveckling.

Resultat i organisationer där arbetshandledning använts visar ett samband med följande faktorer

 • Arbetets kvalitet och effektivitet och kundnöjdhet förbättras.
 • Den professionella identiteten stärks.
 • Orken på jobbet förbättras.
 • Arbetshandledningen ger möjlighet att lära sig av varandra.
 • Arbetsgemenskapens atmosfär förbättras och frånvaron minskar.
 • Förmansarbetet och ledarskapet utvecklas.
 • Kärnuppdraget förtydligas.
 • Mångprofessionell verksamhet kan utvecklas.

Kontakt

Ta gärna kontakt, per telefon eller e – post, om du har frågor som berör personal- och organisationsutveckling så diskuterar vi mera.

Lisa Kamis
+358 50 5380221
lisa(at)lconsulting.fi

L – Consulting
Rådhusgatan 5
65100 Vasa

FO-nummer 2020945-0

Som medlem i Suomen Työnohjaajat ry, följer jag STOry:s etiska principer. Se STOrys etiska principer