Kontakt

Ta gärna kontakt, per telefon eller e – post, om du har frågor som berör personal- och organisationsutveckling så diskuterar vi mera.

Lisa Kamis
+358 50 5380221
lisa(at)lconsulting.fi

L – Consulting
Rådhusgatan 5
65100 Vasa

FO-nummer 2020945-0

Som medlem i Suomen Työnohjaajat ry, följer jag STOry:s etiska principer. Se STOrys etiska principer